Wyleczeni z Covid-19 górnicy oddali 32 litry osocza


W dwudniowej akcji, zorganizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, wzięło udział ponad pół tysiąca górników