Widać już koniec transakcji ważnej dla Famuru

Spełniony został ostatni warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), zawartej między Jastrzębską Spółką Węglową jako kupującym oraz spółkami zależnymi Famuru tj. Primetech dawniej Kopex i PBSZ 1 jako sprzedającymi – poinformował Famur.