Węgiel jeszcze długo będzie nam potrzebny

– W naszym miksie energetycznym potrzebować będziemy zarówno energii ze źródeł odnawialnych, jak i z węgla czy gazu – deklarował Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.