Kosiniak-Kamysz: Na tegoroczną Barbórkę niech może rządzący pojadą do Moskwy.


Nawiązując do wysokiego poziomu importu rosyjskiego węgla, a jednocześnie trudnej sytuacji śląskiego górnictwa, lider ludowców stwierdził, że to efekt prowadzenia polityki gospodarczej i zagranicznej na użytek wewnętrzny.