Bogdanka nie zapomina o otoczeniu

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 606,7 mln zł. Największą część tej kwoty, 293,6 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. Bogdanka nie zapomniała także o swoim otoczeniu.